گزارش کارآموزی در ایران خودرو

گزارش کارآموزی در ایران خودرو

فهرستعناوین صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
معرفی نمایندگی و ساختار آن……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲
کارشناس فنی. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
کارشناس پذیرش………………………………………………………………………………………………………………………………………………

دانلود فایل بایوس لپ تاپ Acer Aspire 5738Z Intel