جزوه آموزش تصویری نرم افزار SPSS به صورت کاربردی برای دانشجویان (شامل ۲ جزوه)

جزوه آموزش تصویری نرم افزار SPSS به صورت کاربردی برای دانشجویان (شامل 2 جزوه)

جزوه آموزش تصویری نرم افزار SPSS به صورت کاربردی برای دانشجویان (شامل ۲ جزوه)

جزوه آموزشی نرم افزار SPSS به صورت کاربردی شامل ۲ جزوه آموزش تصویری همراه با مثال کاربردی
 
جزوه اول در ۱۳۳ صفحه به صورت فایل PDF قابل پرینت و شامل آموزش بخشهای:
۱٫ آزمون نرمال بودن داده ها در SPSS 
۲٫ آزمون پارامتریک برای فرضیه های رابطه ای
۳٫ آزمون ناپارامتریک برای فرضیه های رابطه ای
۴٫ آزمون پارامتریک برای فرضیه های تفاوتی (مقایسه ای)
۵٫ آزمون ناپارامتریک برای فرضیه های تفاوتی (مقایسه ای)
 

 
 
جزوه دوم در ۱۶۱ صفحه به…