کتاب مدیریت رفتار سازمانی رشته مدیریت تالیف زهرا برومند + مجموعه سوالات تستی و تشریحی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی رشته مدیریت تالیف زهرا برومند + مجموعه سوالات تستی و تشریحی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی رشته مدیریت تالیف زهرا برومند + مجموعه سوالات تستی و تشریحی

کتاب مدیریت رفتار سازمانی رشته مدیریت تالیف زهرا برومندبه صورت فایل PDF در ۳۴۴ صفحه قابل پرینت
به همراه مجموعه سوالات تستی و تشریحی در ۴۲ صفحه
 
نمونه ای از صفحات